Focus op inhoud en relatie
Trusted Advisors

Goed toezichthouden is een vak.  Net als bij andere vakken is praktijkervaring essentieel.  Hoe stel je je bijvoorbeeld op als je commissaris bent bij een familiebedrijf.  Macht heb je uiteindelijk niet, maar hoe ver reikt je invloed en  wat is je toegevoegde waarde?  Hoe ga je om met het “burgemeester in oorlogstijd”-dilemma .  Hoe ga je om met de spanning in toezicht bij een onderneming waarvan de aandelen in meerderheid worden gehouden door een buitelands bedrijf ?

De adviesopdrachten die  Trusted Advisors uitvoert zijn vaak gebaseerd op  ervaring die John op deed  in commissariaten  .

Niet ieder bedrijf is toe aan een raad van commissarissen of ziet daar het voordeel van in.  Samen met Frans van Slobbe  is  een  voorstel ontwikkeld om als Raad van Advies te  fungeren. Meer informatie daarover vindt u hier .