Focus op inhoud en relatie
Trusted Advisors

 

Over governance  is veel  geschreven en gezegd.  De  codes, reglementen, best practices, monitoring van de codes zijn niet van de lucht . John werkte zelf mee aan de eerste code voor de cultuursector en de “Dertien aanbevelingen  van goed sport bestuur” voor  het NOC-NSF. Theorieen  en  formele kaders zijn belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om het menselijk handelen in de praktijk. Daar zicht op krijgen vergt meer dan het toepassen van  codes.  

Met die gedachte adviseerde  Trusted Advisors het  bestuur  van een organisatie waar fraude  gepleegd was. Vragen die daar gesteld moesten worden waren: hoe  had het bestuur gehandeld, wat kon of had ze moeten doen. Hoe ziet het formele kader er uit ? 

Een provincie had een doortimmerd document opgesteld en aangenomen over governance bij deelnemingen, evenementen etc. Uiteindelijk ging het er natuurlijk om hoe deze afspraken werden toegepast in de praktijk?

Zicht op de praktijk krijgt Trusted Advisors  o.a.  door het evalueren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht .   Dat gebeurt  in samenwerking met Quist Executive Coaches   op basis van een doordacht model voor Board Evaluation .