Focus op inhoud en relatie
Trusted Advisors

Juridische scholing en ervaring is bij bemiddeling vaak essentieel . Niet om een proces te voeren, maar juist om het te voorkomen of conflicten op te lossen. John Jaakke  is ook  business mediator en geschoold bij het CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)  in Londen .  Los van mediation is Trusted Adsvisors  betrokken geweest bij conflicten in bijvoorbeeld familiebedrijven, maatschappen  en brancheorganisaties .   John bereidde “spannende”  vergaderingen voor , nam het voorzitterschap op zich en bracht conflicten tot een goed einde .

Samen met Erik van Zadelhof van Langhof Advies   is een aanpak ontwikkeld voor conflicten in maatschappen. Meer informatie over deze leaflet vindt u hier .