Focus op inhoud en relatie
Trusted Advisors

John-Jaakke Trusted Advisors is opgericht door John Jaakke. Hij heeft ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, de advocatuur, consultancy en bestuurlijke en toezichthoudende functies. Vanuit die ervaring, kennis, vaardigheden en belangstelling biedt John toegevoegde waarde  in verschillende rollen.

Trusted Advisors treedt onder andere op als persoonlijk adviseur, voorzitter, interim manager, consultant, proces begeleider, conflictbemiddelaar en toezichthouder.
Is er behoefte  aan aanvullende kennis of competentie dan werkt John samen met partners.

Opdrachtgevers zijn o.a. ( familie ) bedrijven, (semi ) overheid, ( branche ) organisaties, DGA’s, maatschappen, Raden van Commissarissen etc.

Over John Jaakke

John deed op een hei dag ooit mee aan een persoonlijkheids test. Resultaat ? Hij is een man die hecht aan gemeenschapszin, synergie en succes.  Waarden die daarbij volgens de test horen zijn:

  • samenwerking, respect voor het individu, win-win oplossingen
  • inzicht en begrip
  • succes, voortgang en verbetering

Vanuit die waarden werkt John en zo ook Trusted Advisors. Op een rustige, maar heldere en doortastende manier. Inlevend en betrokken, maar ook onafhankelijk en onpartijdig.

“Deze eigenschappen en waarden koppel ik aan mijn ervaring.  Zelf heb ik ook in de keuken gestaan en in de pannen geroerd. Ik weet wat het is om moeilijke beslissingen te nemen en voelde meer dan eens de eenzaamheid van de decisionmaker . De wegen gingen niet altijd over rozen, maar leverden  mij wel enorm veel inzichten en ervaringen op .”

Meer over John Jaakke kunt u hier vinden.