Focus op inhoud en relatie
Trusted Advisors

Toezichthouders liggen onder het vergrootglas van de stakeholders, de pers en de publieke opinie. Hoe kwijt je je van je verantwoordelijkheden, en hoe toon je aan dat je hebt gedaan wat er gedaan moest worden? De toezichthouder staat onder grote druk temidden van sterk veranderde opvattingen over ondernemingsbestuur en -toezicht.

Nieuwe maatschappelijke eisen en nieuwe wet- en regelgeving hebben de afgelopen jaren geleid tot professionalisering van het toezicht en van de toezichthouders. Deze professionalisering omvat ook de behoefte aan externe evaluatie, omdat deze de kwaliteit van het toezicht bevordert. 

Bij een externe board evaluatie krijgen alle onderwerpen die relevant zijn voor goed ondernemingsbestuur nadrukkelijk aandacht: zowel rationele/kenniselementen als culturele en psychologische factoren komen aan bod. Hierbij is de ervaring dat het lastig is om op geloofwaardige wijze het eigen functioneren te evalueren; er is weinig ruimte voor de slager die zijn eigen vlees keurt.

John is als partner betrokken bij Quist Board Evaluation in Maarsbergen .  Zijn ruime en brede kennis en ervaring in vele toezichthoudende  functies zijn hier van grote toegervoegde waarde .