Focus op inhoud en relatie
Trusted Advisors

 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van opdrachten die Trusted Advisors de afgelopen jaren heeft vervuld.

GOVERNANCE

 • Onderzoek naar bestuurlijk handelen bestuur van een stichting naar aanleiding van fraude door de directeur
 • Begeleiding externe evaluatie Raad van Commissarissen
 • Advisering van GS van een provincie over de toepassing van haar governance model
 • Lezingen in het programma “De nieuwe commissaris” op Nyenrode
 • Mede auteur eerste governance code voor de culturele sector
 • Mede auteur “13 Beginselen Goed Sportbestuur” van het NOC*NSF

CONFLICTBEMIDDELING

 • Bemiddeling aandeelhouders geschil in familie bedrijf
 • Bemiddeling geschil in een maatschap van zakelijke dienstverlening
 • Bemiddeling van een geschil tussen directie en bestuur van een omroep
 • Bemiddeling van een bestuursconflict in een branche organisatie en selectie nieuw bestuur

FUSIES EN OVERNAMES

 • Begeleiding DGA bij de verkoop van zijn bedrijf aan een participatiemaatschappij
 • Onderzoek naar fusie tussen twee branche organisaties
 • Voormalige lid van enkele Stichting Administratie kantoren bij oa CSM , NEDAP en Versatel 

INTERIM - PROJECTMANAGEMENT

 • Interim manager verantwoordelijk voor de fusie integratie van twee bedrijven in de financiele dienstverlening 

TOEZICHT EN ADVIES

 • (oud ) lid van meerdere Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht in omroep, bank , vermogensbeheer, familiebedrijf , mode , voetbal , pharmacie  en  onderwijsadvies
 • Raad van Advies  handelsbedrijf

BOARD EVALUATION

 • Evaluatie van de Raad van Commissarissen van een beurs genoteerde onderneming .

STRATEGIE EN PROCESMANAGEMENT

 • Advisering hoofdbedrijfschap over haar strategische opties
 • Advisering praktijkgroep van een groot advocatenkantoor
 • Begeleiding benchmark verkenning voor een branchegroep
 • Advisering strategische herorientatie van een Kenniscentrum